Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> บริการคำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาขัดข้อง
 
บริการคำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาขัดข้อง (Help Desk)

ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย หรือต้องการคำแนะนำการใช้งาน สามารถขอคำปรึกษาหรือสอบถามได้ที่งานบริการ Help Desk (โทร. 0-2562-0951 หมายเลขภายใน 2541-2543) ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. และวันเสาร์ 09.00-16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://help.ku.ac.th
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters