ขณะนี้มีสมาชิกนนทรีเน็ตหลายท่านได้สอบถามมาว่า ไม่สามารถรับ จดหมายได้เลย โดยยืนยันว่ามีผู้ส่งจดหมายมาให้ แต่ไม่สามารถรับจดหมายได้
ปัญหาการรับจดหมายไม่ได้มีหลายสาเหตุ ในที่นี้ขอตอบในประเด็น ที่ว่าไม่สามารถรับจดหมายได้โดยไม่มีข้อความผิดพลาด (Error หรือ Warning) ใด ๆ เลย และไม่มีปัญหาโควต้าเต็มด้วย
ข้อสังเกตุในปัญหานี้คือ ถ้าทุกอย่างดูเหมือนเป็นปกติ แต่รับจดหมาย ไม่ได้ ให้ลองตรวจสอบดูว่า มีแฟ้มชื่อ .forward อยู่หรือไม่ โดยทำการ login เข้า สู่เครื่อง nontri และใช้คำสั่งดังนี้

$ ls -a .forward [กด Enter]

ถ้าปรากฏข้อความ ".forward not found" แสดงว่าไม่มีแฟ้ม .forward
แต่ถ้าปรากฏข้อความ ".forward" แสดงว่ามีแฟ้ม .forward และนี้คือ สาเหตุของการไม่ได้รับจดหมายเข้า เพราะแฟ้ม .forward เป็นแฟ้มที่บอกระบบเมล์ว่า จดหมายเข้าที่มีมาถึงผู้ใช้ ให้ส่งต่อจดหมายนั้นไปยัง E-mail address ที่ระบุอยู่ใน แฟ้ม .forward นั่นหมายถึง ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นจดหมายเข้ามาบนเครื่อง nontri เลย ผู้ใช้จะต้องไปเปิดอ่านจดหมายเข้าบนเครื่องที่ระบุไว้ในแฟ้ม .forward แทน
การแก้ไข ถ้าผู้ใช้ต้องการรับจดหมายบนเครื่อง nontri ได้ตามปกติ ผู้ใช้ ต้องลบแฟ้ม .forward ทิ้งไป โดยใช้คำสั่งดังนี้

$ rm .forward [กด Enter]

หมายเหตุ : สมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกคนบนเครื่อง nontri จะไม่มีแฟ้ม .forward ผู้ใช้เป็นผู้สร้างแฟ้ม .forward ขึ้นมาเอง มีสมาชิกหลายท่านยืนยันว่า ไม่ได้สร้าง แฟ้ม .forward ขึ้นมาเลย ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลอื่นทราบรหัสบัญชีผู้ใช้และ รหัสผ่านของท่านและแอบเข้ามาใช้ ดังนั้นท่านควรเปลี่ยนรหัสลับโดยด่วนและจำเก็บไว้ เป็บความลับสุดยอดของท่าน


Last Updated: 18 January 2000
Written by: ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์