Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
Search :
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters

  ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์บริการมัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการถ่ายภาพด่วนติดบัตร แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในราคาโหลละ 60 บาท ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น บริการพิมพ์โปสเตอร์สีขนาดใหญ่ และบริการสำเนาซีดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2562-0951 ต่อ 2551 || สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.training.ku.ac.th || Helpdesk และPCClinic เปิดให้บริการที่ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
> สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด Grid Technology Innovation Contest ครั้งที่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเว็บไซต์ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ในหมวดมหาวิทยาลัย ที่มีสถิติการเยี่ยมชมมากที่สุด 3 ปีซ้อน จากงาน Truehits Web Award 2006 - 2008
> ข่าวประชาสัมพันธ์ ยุวเกษตรฯ ทุกรุ่น สามารถติดตามภาพความประทับใจ และผลงาน ในโครงการ ยุวเกษตรเรียนรู้ พัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี ได้ที่นี่
> คอมพิวเตอร์สัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552
> ติดตามข่าวสารโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่นี่
> ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปรุงโซนให้บริการพีซีคลีนิก (PC Clinic)
> การใช้งานเครือข่ายนนทรี ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
> ลงทะเบียนรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ออนไลน์ ได้ที่นี่
>
มก.ขยายเครือข่ายไร้สายไปยังวิทยาเขตภูมิภาค
 
> สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตมก. และบุคคลทั่วไป
> ตารางอบรมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552
> ตารางอบรมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552
> ตารางอบรมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2552
> ตารางอบรมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
 
   
 
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 7พฤษภาคม พ.ศ. 2552 .. ดูภาพ ..
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร Adobe Photoshop CS3 สำหรับผู้เริ่มต้น ณ ห้องอบรม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2552 .. ดูภาพ ..
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเว็บไซต์ต้นแบบสำหรับหน่วยงาน มก. ในโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัด มก. ณ ห้องอบรม M22 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2552 .. ดูภาพ ..
   

> คณะนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริหารหน่วยงาน ระบบเครือข่าย และการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 13 พฤษภาคม 2552

> มหาวิทยาลัย Yezin ประเทศสหภาพพม่า เยี่ยมชมดูงานด้านระบบเครือข่าย การเรียนการสอนทางไกล ศูนย์บริการมัลติมีเดีย และการให้บริการของอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2552
> คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ เยี่ยมชมดูงานด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการเรียนการสอนทางไกล วันที่ 24 เมษายน 2552
 
 
   
แก้ไขครั้งล่าสุด : June 1, 2009