รายการข้อมูลอัพเดตล่าสุด
การส่งล๊อกไฟล์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS7 (Windows Server 2008-based ), 27/8/2008
การส่งล๊อกไฟล์บน FreeBSD (6.2 Release-based ), 25/8/2008
การส่งล๊อกไฟล์บน Windows [ ล๊อกไฟล์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS ], 21/8/2008
การส่งล๊อกไฟล์บน Ubuntu, 21/8/2008
การส่งล๊อกไฟล์บน Sun Solaris (SPARC/x86_64 10-based ), 21/8/2008

รายชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ส่งล๊อกไฟล์แล้ว

วันที่ 2 ก.ย. 2551
 • 158.108.15.13
   
วันที่ 1 ก.ย. 2551
 • 158.108.104.2
 • 158.108.8.17
 • courseeng.csc.ku.ac.th
 • nisit2.csc.ku.ac.th
 • noc.csc.ku.ac.th
 • radius.csc.ku.ac.th
 • www3.csc.ac.ku.th
วันที่ 28 ส.ค. 2551
 • 158.108.144.4
 • 158.108.8.25
วันที่ 27 ส.ค. 2551
 • 158.108.7.235
 • 158.108.7.246
 • logger.csc.ku.ac.th
 • ns.kps.ku.ac.th
 • staff-printer.cpc.ku.ac.th
 • print.cpc.ku.ac.th
 • www.vbppd.ac.ku.th
วันที่ 25 ส.ค. 2551
 • 158.108.138.208
 • 158.108.16.131
 • 158.108.50.5
 • 158.108.5.182
 • 158.108.54.2
 • 158.108.54.3
 • 158.108.54.4
 • 158.108.55.209
 • 158.108.55.236
 • 158.108.55.248
 • 158.108.64.54
 • 158.108.64.55
 • 158.108.78.118
 • 158.108.78.9
 • ALPHA1.ifrpd.ku.ac.th
 • hrs.ifrpd.ku.ac.th
 • intranet.ifrpd.ku.ac.th
 • nisit.ku.ac.th
 • overlord.kps.ku.ac.th
 • www.csc.ku.ac.th
วันที่ 21 ส.ค. 2551
 • 158.108.120.22
 • 158.108.16.10
 • 158.108.18.101
 • 158.108.196.250
 • 158.108.202.4
 • 158.108.2.109
 • 158.108.214.27
 • 158.108.214.28
 • 158.108.214.29
 • 158.108.22.9
 • 158.108.29.110
 • 158.108.29.111
 • 158.108.2.92
 • 158.108.4.10
 • 158.108.4.11
 • 158.108.4.160
 • 158.108.4.161
 • 158.108.51.125
 • 158.108.51.130
 • 158.108.5.182
 • 158.108.64.57
 • 158.108.7.106
 • 158.108.7.18
 • 158.108.80.10
 • 158.108.80.13
 • 158.108.80.4
 • 158.108.80.86
 • 158.108.8.26
 • 158.108.83.8
 • 158.108.84.14
 • 158.108.8.5
 • 158.108.8.6
 • 158.108.8.7
 • 158.108.8.9
 • 158.108.94.215
 • edtechserv.edu.ku.ac.th
 • pirun.ku.ac.th
 • webhost4.ku.ac.th
วันที่ 20 ส.ค. 2551
 • 158.108.16.131
 • 158.108.54.3
 • 158.108.64.55
 • 158.108.64.54
 • 158.108.8.8
 • 158.108.83.6
 • 158.108.8.26
 
 
Copyright ® 2008
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 16 Auguest 2008