สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งและพัฒนาระบบบริการการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้จากส่วนกลางภายใต้ระบบ LDAP (LDAP Authentication) สำหรับเว็บแอพพลิเคชันในมหาวิทยาลัย โดยจะนำมาใช้ทดแทนการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานผ่านเมลเซิร์ฟเวอร์เดิมที่ใช้ระบบ IMAP/POP


จากการปรับปรุงระบบการตรวจสอบตัวตนฯ ดังกล่าว จะส่งผลให้เว็บแอพพลิเคชันเดิมที่ใช้อยู่ในหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบสิทธิใหม่ มิฉะนั้นแอพพลิเคชันดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบชื่อบัญชีเพื่อล็อกอินได้ ดังนั้นผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาระบบจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ต้องตรวจสอบและปรับตั้งให้เครื่องรองรับการใช้ระบบบริการ LDAP ได้ที่ https://ldap2.ku.ac.th/ldap_html/docs/how_to_check_ldap_support.html
2. โปรแกรมเมอร์ต้องปรับแก้ไขโปรแกรมตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ ให้ทำงานร่วมกับระบบ LDAP ใหม่ โดยดูตัวอย่างที่ https://ldap2.ku.ac.th/ldap_html/docs/hot_to_authen_with_dap.html
3. ก่อนขอใช้บริการการตรวจสอบตัวตนฯ หน่วยงานจะต้องยื่นแบบขอใช้บริการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งานส่วนกลางโดยดาวน์โหลดที่ https://www.cpc.ku.ac.th/manual/ku-webapp-authen-ldap.doc แล้วจัดส่งคำร้องกลับมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อขอใช้บริการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะยกเลิกระบบการยืนยันตัวบุคคลเก่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ดังนั้นเพื่อให้การประสานงานและการจัดการให้อนุญาตเข้าใช้ระบบได้ทันเวลา ขอให้ท่านยื่นขอใช้บริการก่อนวันที่ 30 กันยายน 2551

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามปัญหา โปรดติดต่อนายมหาราช ทศศะ โทร. 0-2562-0951-7 ต่อ 2578 อีเมล
 
 
Copyright ® 2008
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 16 Auguest 2008