Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ระบบสารสนเทศ >> ดาวน์โหลดไฟล์
 
ดาวน์โหลดไฟล์
 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมไฟล์และโปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ให้ผู้ใช้เครือข่าย สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://ftp.ku.ac.th หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 
เว็บเพจดาวน์โหลดไฟล์ : http://ftp.ku.ac.th
 
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters