Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ระบบสารสนเทศ >> ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
 
ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำเว็บเพจสำหรับตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ สามารถตรวจสอบโดยใช้ รหัสบัญชี ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ รหัสประจำตัวนิสิต หรือเลขประจำตัวประชาชน เป็นคีย์สำหรับค้นหาได้
 
เว็บเพจตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ : http://account.ku.ac.th/nontri/
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters