Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ระบบสารสนเทศ >> ระบบลงทะเบียนเพื่อสร้างความมั่นคงของเครือข่าย
 
ระบบลงทะเบียนเพื่อสร้างความมั่นคงของเครือข่าย
 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งระบบตรวจวิเคราะห์หาคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส/เวิร์ม และเผยแพร่ไวรัส/เวิร์มไปยังเครื่องอื่นๆ ระบบตรวจจับจะกลั่นกรองการเข้าใช้เครือข่ายของเครื่องนั้น และส่งผลให้เครื่องไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายภายนอกได้ จนกว่าเจ้าของเครื่องจะแก้ไขโดยการกำจัดไวรัส/เวิร์มออกจากเครื่อง
 
เว็บเพจระบบลงทะเบียนเพื่อสร้างความมั่นคงของเครือข่าย : http://smart.ku.ac.th/
 
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters