Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 17 มีนาคม 2549

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 32 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูงาน ด้านการบริหารและจัดการศึกษาทางไกลด้วยมัลติมีเดีย และ เยี่ยมชมการให้บริการของ Kasetsart IT Square ในการนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 101ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters