Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 3 เมษายน 2549เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 09.00 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 31 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูงาน ด้านการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร การจัดการศึกษาทางไกลด้วยมัลติมีเดีย และ เยี่ยมชมการให้บริการของ Kasetsart IT Square ในการนี้มี รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม M 11 ชั้น 1 อาคารศูนย์มัลติมีเดีย
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters