Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยปัตตานี จังหวัดสุราฏร์ธานี เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 22 พฤศจิกายน 2549เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.00 -11.30 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยปัตตานี จังหวัดสุราฏร์ธานี จำนวน 98 คน ได้รับฟังบรรยาย แนะนำระบบเครือข่ายของ มก. และเยี่ยมชมห้องการเรียนการสอนทางไกล และ อาคาร Kasetsart IT Square ในการนี้มี ท่าน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters