Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters


> ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะขยายพื้นที่จัดเก็บอีเมลของผู้ใช้งานบนเครือข่ายนนทรี ในวันที่ 31 พ.ค. 2552 เวลา 18.00 - 21.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
> ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จำนวนคู่สายโมเด็มเชื่อมต่อเครือข่ายนนทรี และบริการ VPN
> ติดตามข่าวสารโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่นี่
> สาระน่ารู้ เกี่ยวกับอีเมล์หลอกลวง หรือ Phishing Mail
> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเว็บไซต์ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ในหมวดมหาวิทยาลัย ที่มีสถิติการเยี่ยมชมมากที่สุด จากงาน Truehits Web Award 2007
> ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาระบบตรวจสอบผู้ใช้งาน เพื่อทดลองใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายในสำนักบริการคอมพิวเตอร์
> วันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครบรอบ 23 ปี วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551
> พิธีรับมอบโปรแกรมเรียกดูภาพบัตรถวายพระพร ระหว่างมูลนิธิคิง เพาเวอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ณ King Power Complex วันที่ 22 ตุลาคม 2550
>รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในการประชุม Live E! Symposium 2007 หัวข้อ KU Live E! ผ่านระบบ Video Conference ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร สบค. ไปยังมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 22 ตุลาคม 2550
> ตารางการเรียนการสอนทางไกลประจำภาคปลายปีการศึกษา 2550
> สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ในวันที่ 30 กันยายน 2550
> ทดสอบการใช้งาน IronPort Antispam เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2550 เป็นต้นไป ให้บริการชั่วคราว 1 เดือน
> โครงการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระยะที่ 3 Campus Security and Surveillance System (KU CS3 )
> วิธีการติดตั้ง VPN (Virtual Private Network)
> พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
> โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รับสมัคร 16 กรกฎาคม - 12 ตุลาคม 2550 สอบวันที่ 28 ตุลาคม 2550
> ตารางการเรียนการสอนทางไกล ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550
> สำหรับนิสิตใหม่ มก. ให้มารับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีได้ ระหว่างวันที่ 4-29 มิถุนายน 2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
> สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการโปรแกรมป้องกันกำจัดไวรัส OfficeScan
> ปรับเพิ่มโควต้าเมล Nontri สำหรับนิสิตจาก 150 MB เป็น 180 MB และเจ้าหน้าที่ มก. จาก 300 MB เป็น 400 MB
> เปิดให้บริการยืมคืนเด้สค์โน้ตสำหรับนิสิตปริญญาตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แก้ไขครั้งล่าสุด : June 1, 2009