1. ข้อกำหนดเป็นอย่างไร ?
2. หากเป็นหน่วยงานจะเขียนโฮมเพจ ไว้บนเครือข่ายต้องทำอะไรบ้าง?
3. ในกรณีส่วนบุคคล ถ้าต้องการเขียนโฮมเพจไว้ต้องทำอย่างไร ?
4. จะเรียนรู้การเขียนโฮมเพจได้อย่างไร ?


1. ข้อกำหนดเป็นอย่างไร ?
1. ต้องใช้พื้นที่โฮมเพจเป็นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆ ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน
2. จะต้องไม่นำข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใส่ไว้ในโฮมเพจ อาทิเช่น
ข้อความไม่สุภาพ
ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อพระาชบัญญัติลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่นำเสนอภาพลามกอนาจาร
ไม่ลงโฆษณาหรือข้อมูลทางด้านการค้า
ไม่นำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
จะต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3. หน้าแรกของโฮมเพจหน่วยงานให้ตั้งชื่อเป็น index.html
4. จะต้องไม่ล่วงละเมิด บุกรุกหรือรันโปรแกรมจนเป็นเหตุให้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหาย
5. สำนักบริการคอมพิวเตอร์สงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล/แฟ้มข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ใดๆ เพื่อดูแลระบบและรักษาความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ไม่รับประกันความเสียหายและสูญหายของข้อมูลโฮมเพจ ผู้ใช้ควรสำเนาข้อมูลโฮมเพจหรือมีต้นฉบับโฮมเพจแยกเก็บไว้เองด้วย
7. กฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ สามารถอ่านได้จาก
http://pirun.ku.ac.th./rule-penalty.html
http://www.ku.ac.th/NontriFAQ/index.html2.หากเป็นหน่วยงานจะเขียนโฮมเพจ ไว้บนเครือข่ายต้องทำอะไรบ้าง? ในกรณีที่หน่วยงานของคุณต้องการเขียนโฮมเพจไว้บนเครือข่ายนั้น สามารถทำได้ใน 2 กรณี ให้ดูตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
กรณีที่ 1 ในกรณีที่หน่วยงานของคุณมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง เมื่อคุณต้องการจะเขียนโฮมเพจไว้บนเครือข่ายนนทรี คุณสามารถที่จะนำโฮมเพจของหน่วยงานของคุณเก็บไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ แล้วแจ้งให้กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้รับทราบถึงตำแหน่งที่คุณเก็บข้อมูลโฮมเพจไว้ ทางเราจะทำการเพิ่มเมนูลิงค์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หน่วยงานของท่านโดยตรง

กรณีที่ 2 ในกรณีที่หน่วยงานของคุณไม่มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง สามารถที่จะสร้างโฮมเพจแล้วนำข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครือข่ายนนทรีได้โดยกรอกแบบฟอร์มการขอพื้นที่โฮมเพจของหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมาที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ แล้วสำนักฯ จักส่งชื่อโฮมเพจหน่วยงานของท่านและบัญชีผู้ใช้ที่ท่านสามารถทำและอัพเดตโฮมเพจได้ไปยังหน่วยงานของท่าน โดยหน่วยงานของท่านต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1. ต้องเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับภาควิชา/ฝ่าย หรืสูงกว่า
1.1 ถ้าเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
1.1 สามารถกำหนดชื่อโดเมนของหน่วยงานได้
1.2 พื้นที่ใช้ในการทำโฮมเพจของหน่วยงานจะมีขนาด 80 MB

2. ต้องใช้พื้นที่โฮมเพจเป็นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆ ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน3. ในกรณีส่วนบุคคล ถ้าต้องการเขียนโฮมเพจไว้ต้องทำอย่างไร ?
ในปัจจุบันเครือข่ายนนทรีเน็ตได้ให้บริการสมาชิกในการสร้างโฮมเพจส่วนบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลจะเก็บไว้ในเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ (pirun.ku.ac.th) ซึ่งจำกัดเนื้อที่ในการสร้างโฮมเพจของสมาชิกไว้ที่ 10 MB วิธีการขอบัญชีผู้ใช้ (Account) บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ ก็ทำได้ไม่ยาก คือต้องขอบัญชีผู้ใช้บนเครื่องนนทรีเซิร์ฟเวอร์ก่อน หลังจากนั้นก็สามารถขอบัญชีผู้ใช้บนเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ ได้ด้วยตนเองโดยกระทำผ่านเว็บเพจ http://pirun.ku.ac.th./newaccount.html ซึ่งจะขอกล่าวถึงวิธีการขอบัญชีผู้ใช้ง่าย ๆ ดังนี้
1.อ่านกฎระเบียบข้อบังคับให้เข้าใจก่อนสมัครใช้บริการเครือข่าย
2.เข้าไปยัง http://pirun.ku.ac.th./newaccount.html จากนั้นจะเห็นหน้าจอดังรูปที่ 1 ใส่อีเมลแอดเดรสที่ได้รับจากเครื่องนนทรีเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นกดส่งแบบฟอร์ม
3.จากนั้นระบบจะจัดส่งรหัสลงทะเบียนกลับไปยังเครือข่ายนนทรี ทั้งนี้ให้ผู้ขอบริการตรวจสอบรหัสได้จากเมลบนเครื่องนนทรี
(ข้อควรระวัง ถ้าผู้ใช้สมัครและได้รหัสเรียบร้อยแล้วระบบจะสามารถอนุญาติให้ผู้ใช้สมัครมากกว่าหนึ่งครั้งระบบจะใช้รหัสลงทะเบียนครั้งล่าสุดที่ผู้ใช้ได้รับ)
4.จากนั้นให้ผู้ใช้นำรหัสลงทะเบียนที่ได้รับกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งดังรูปที่ 2 และเมื่อกดส่งแบบฟอร์ม รหัสที่ใช้เข้าระบบเครือข่ายพิรุณจะถูกส่งกลับไปยังเครื่องนนทรีเซิร์ฟเวอร์ อีกครั้งหนึ่งภายใน 1 อาทิตย์และผู้ใช้จะสามารถใช้ระบบพิรุณได้โดยใช้รหัสผ่าน
(ข้อควรระวัง ผู้ใช้อาจสับสนกับรหัสลงทะเบียนและรหัสผ่านเข้าระบบ ขอให้ผู้ใช้อ่าน และตรวจสอบให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน)


รูปที่ 1


รูปที่ 2
ถ้าผู้ใช้มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น
ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากไม่มีบัญชีผู้ใช้บนเครือข่ายนนทรี เนื่องจากผู้ใช้ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเครือข่ายนนทรี ขอให้ผู้ใช้ขอใช้ระบบได้ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3
ไม่สามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ เนื่องจากผู้ใช้ใส่ รหัสลงทะเบียนผิดพลาดเนื่องจาก จำรหัสผิดหรือ ใส่รหัสผิด(ข้อควรระวัง รหัสผ่านที่ระบบจำเป็นต้องตรวจสอบให้ละเอียดถึงตัวอักษร ตัวเล็ก ตัวใหญ่ซึ่งแตกต่างกัน เลข 1(หนึ่ง) ,0(ศูนย์) ตัวอักษร I(ไอใหญ่), i(ไอเล็ก), L(แอลใหญ่), l(แอลเล็ก)
ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากผู้ใช้ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ตรวจสอบอีเมล์ที่เครื่องนนทรีเซิร์ฟเวอร์ เพราะระบบได้จัดส่งรหัสผ่านเข้ายังเครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วสามารถนำมาใช้ได้เลย

ถ้าผู้ใช้ไม่มีปัญหาใดๆ และหลังจากที่ได้มี Account เครื่องพิรุณเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณจะต้องสร้างไดเรกตอรี่ย่อยของคุณเอง โดยใช้ชื่อว่า public_html วิธีการสร้างใช้คำสั่งดังนี้
#mkdir public_html

คุณก็นำข้อมูลโฮมเพจของคุณไปเก็บไว้ที่ directory นี้ โดยไฟล์หลักในไดเรกทอรี่ที่เป็นโฮมเพจให้มีชื่อเป็น index.html จากนั้นเปลี่ยนสิทธิให้ผู้อื่นสามารถอ่านได้โดยใช้คำสั่งดังนี้
#chmod -R a+r ./public_html

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวชื่อของโฮมเพจคุณจะสามารถดูได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ชื่อเป็นดังนี้
http://pirun.ku.ac.th/~[ ชื่อ account]

เช่น http://pirun.ku.ac.th/~cpcccs4. จะเรียนรู้การเขียนโฮมเพจได้อย่างไร ?
ปัจจุบันในการสร้างโฮมเพจนั้น จะต้องเขียนด้วยภาษาที่ browser รู้จัก ซึ่งภาษานี้เรียกว่า html ซึ่งย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language ดังนั้นคุณจะต้องรู้ถึงวิธีการเขียนภาษานี้ ซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องยากสำหรับเรามากนัก และในปัจจุบันมี software ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เราสร้างคำสั่งภาษา html ได้ ยกตัวอย่างเช่น HTML Assistant หรือจะเป็น editor ต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ทั่วไปก็ได้ ในกรณีที่คุณไม่มีความรู้ในการเขียนเอกสาร html เลย คุณสามารถที่จะเขียนโฮมเพจได้ ในปัจจุบันมี software ต่าง ๆ ที่ช่วยเราในการสร้างเอกสาร html ได้เลย โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการเขียนคำสั่ง html ได้ เช่น Nescape Editor, Microsoft Office '97 PageMaker version 5.0 เป็นต้น ซึ่งตัว software จะมีการ generate เอกสารเหล่านี้ให้เป็นเอกสาร html ได้เลยจัดทำโดย : ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
Last Update : 28 August 2002