Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> ระบบสารสนเทศ >> e-Meeting
 
e-Meeting
 
 
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประชุมคณบดี การประชุม อ.ก.ม. และการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้บริหารสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูล การประชุม หรือข้อมูลอื่น ๆ ได้
 
 
เว็บเพจ e-Meeting : http://emeeting.ku.ac.th/
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters