Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> นวัตกรรมการบริการ >> บริการคำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาขัดข้อง (Help Desk)
 
บริการคำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาขัดข้อง (Help Desk)
 
 
ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย หรือต้องการคำแนะนำการใช้งาน สามารถขอคำปรึกษา หรือสอบถามได้ที่ Help Desk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือ โทร. 0-2562-0951-6 หมายเลขภายใน 2541-43 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.00-16.00 น.
 
 
เว็บเพจบริการคำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาขัดข้อง (Help Desk) : http://help.ku.ac.th
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters